SGG > Legislativ > Documente> Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice

Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi
Titlu Tip document Consultare interinstitutionala Procedura de avizare Avizatori Termen avize MFP, MJ, MFE Termen reavizare
Documente
Hotarare privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii

HG

2016-08-18
N/A
MADR
MS
MT
MAE
MECRMA
MCSI
MMAP
MENCS
Ordonanata de urgenta pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și reglementarea unor măsuri pentru implementarea Programului Național de Cadastru

OUG

2016-08-18
N/A
ANAP
MFdEu
Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea IV Rețeaua de localități (continuare anexe)

PL

2016-08-12
N/A
MADR
MAINT
MFdEu
Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea IV Rețeaua de localități (continuare anexe)

PL

2016-08-12
N/A
MADR
MAINT
MFdEu
Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea IV Rețeaua de localități

PL

2016-08-12
N/A
MAINT
MFdEu
MADR
Hotarare privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila a acestuia

HG

2016-08-09
N/A
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare corp A, Complex Panduri” (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, București, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

HG

2016-08-01
N/A
Hotarare privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001

HG

2016-07-26
N/A
MMFPSPV
Hotarare privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călărași

HG

2016-07-18
N/A
Hotarare privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călărași

HG

2016-07-18
N/A

©2003-2016 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.