SGG > Legislativ > Documente> Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice

Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi
Titlu Tip document Consultare interinstitutionala Procedura de avizare Avizatori Termen avize MFP, MJ, MFE Termen reavizare
Documente
HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, Comuna Arbore, Judeţul Suceava”

HG

2016-12-28
N/A
MC
Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

HG

2016-12-14
N/A
MMFPSPV
Hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

HG

2016-12-14
N/A
MMFPSPV
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale a Locuirii

HG

2016-12-08
N/A
MMFPSPV
MENCS
MFdEu
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Nr. 525 /1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

HG

2016-12-08
N/A
MT
MApN
MAINT
MMAP
MADR
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente.

HG

2016-12-07
N/A



HOTARÂRE DE GUVERN privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în domeniul public al Judeţului Tulcea

HG

2016-12-07
N/A
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii " “Reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

HG

2016-11-25
N/A
HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

HG

2016-11-21
N/A
Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final

HG

2016-11-07
N/A
SGG
MTS
MAINT

©2003-2017 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.