SGG > Legislativ > Documente> Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice

Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice

Inapoi 1 2 3 4 5 ··· Inapoi
Titlu Tip document Transparenta decizionala Data inregistrare Avizatori Termen avize MFP, MJ, MFE Termen reavizare
Documente
Lege a cadastrului și cărții funciare

PL

2016-05-19
N/A
MAE
MT
MMFPSPV
MFdEu
MADR
SGG
MAINT
Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 pentru aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023

HG

2016-05-17
N/A
MAE
MADR
MFdEu
MT
MMFPSPV
SGG
Hotarare privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național „Lucrări de investiții în cazarma 2940 Băbana” comuna Băbana, județul Argeș

HG

2016-05-03
N/A
MMAP
Hotarare privind structura, organizarea şi funcţionarea registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale

HG

2016-05-03
N/A
MMAP
Hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2016

HG

2016-04-04
N/A
SGG
MMFPSPV
Hotarare pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională 2016-2020

HG

2016-04-01
N/A
MAINT
MENCS
MMFPSPV
Hotarare pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

HG

2016-03-29
N/A
Hotarare pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020

HG

2016-03-25
2016-04-04
MAINT
MMFPSPV
2016-04-07
2016-04-07
MJLC
MFP
2016-04-21
2016-04-14
Hotarare pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

HG

2016-03-03
N/A
Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii

HG

2016-03-03
N/A
MMFPSPV
ANFP

©2003-2016 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate.