Acte normative

Decizia nr. 119 din 2016

privind eliberare domnului Andrei Rizoiu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 37 din 2016

privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 297 din 2015

Privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului

Decizia nr. 296 din 2015

Privind eliberarea domnului Costin Mihalache, la cerere, din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 283 din 2015

Privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru, la cerere, din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 281 din 2015

Privind eliberarea domnului Vlad Ștefan Stoica, la cerere, din funcția de șef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru

Decizia nr. 205 din 2013

Decizia nr. 20 din 2013
pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru al Guvernului României

Decizia nr. 524 din 2012
privind numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Decizia nr. 523 din 2012
privind eliberarea domnului Sorin Dan Mihalache din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Decizia nr. 148 din 2012
privind numirea domnului Sorin Dan Mihalache în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Decizia nr. 123 din 2012
pentru numirea domnului Andrei Rizoiu în funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 122 din 2012
pentru eliberarea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 120 din 2012
privind unele masuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului

Decizia nr. 117 din 2012
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ştefania Gabriella Ferencz din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Decizia nr. 110 din 2012
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Ioana Maria Muntean din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Decizia nr. 25 din 2012
privind numirea doamnei Ştefania Gabriella Ferencz în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Decizia nr. 23 din 2012
privind eliberarea, la cerere, a domnului Stefan Gáti din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Decizia nr. 21 din 2012
pentru numirea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 20 din 2012
pentru eliberarea la cerere, pe motive de sănătate, a domnului Eugen Georgescu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 126 din 2011
pentru eliberarea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu din funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

Decizia nr. 31 din 2011
pentru eliberarea domnului Todea Andrei-Barbu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 32 din 2011
pentru numirea domnului Georgescu Eugen în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 145 din 2010
privind desemnarea domnului secretar de stat Calin Emilian Hintea  in calitate de coordonator al DSG din cadrul SGG

Decizia nr. 130/2010
privind numirea domnului Todea Andrei-Barbu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 54/2010
privind numirea domnului Stefan Gati în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Decizia nr. 625/2009
pentru eliberarea domnului Vladimir Alexandru Manastireanu din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Decizia nr. 556/2009
pentru numirea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Decizia nr. 554/2009
pentru eliberarea domnului Ion Moraru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

HOTĂRâREA GUVERNULUI nr. 405 din 4 mai 2007
privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului (actualizată 28.10.2010)

Decizia nr. 306/2009
pentru aprobarea structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului

Decizia nr. 202/2009
pentru numirea domnului Ion Moraru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Decizia nr. 201/2009
pentru numirea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

Decizia Primului – ministru nr. 30 din data de 8 ianuarie 2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Victor Giosan din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia Primului – ministru nr. 15 
din data de 5 ianuarie 2009 privind numirea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 301/2008
privind numirea domnului Ion Moraru în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 256/2008
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Attila-Zoltan Cseke din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 255/2008
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Berca din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

HOTĂRâRE nr. 1.485 din 19 noiembrie 2008
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

Decizia nr. 192/2008
pentru numirea domnului Gabriel Berca în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Hotărârea Guvernului nr. 1.156 din 24 septembrie 2008
privind încetarea raportului de serviciu al secretarului general al Guvernului, domnul Gabriel Berca, prin acordul părţilor

Decizia nr. 187/2008
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii
organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

DECIZIA nr. 86 din 30 aprilie 2008
privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale
Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 343 din 4 mai 2008.

Hotărârea  Guvernului nr. 328/2008
privind trecerea domnului Berca Gabriel din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de secretar general al Guvernului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, din 31.03.2008

Hotărârea  Guvernului nr. 327/2008
privind încetarea raportului de serviciu al domnului Ilie Gavril Bolojanca urmare a demisiei din funcţia publică de secretar general al Guvernului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, din 31.03.2008

Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin ordin al secretarului general SGG nr. 60/03.03.2008

DECIZIA Primului - ministru nr. 289 din 6 decembrie 2007
privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 8 decembrie 2007

HOTĂRâRE nr. 793 din 25 iulie 2007
pentru trecerea unor imobile aflate in administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

DECIZIA nr. 155 din 25 mai 2007
privind abilitarea secretarului general al Guvernului de a delega atribuţii

DECIZIA nr. 154 din 25 mai 2007
pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 30 mai 2007.

HOTĂRâRE nr. 405 din 4 mai 2007
privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului publicată în Monitorul Oficial nr. 302 din 7 mai 2007

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007
privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 12 aprilie 2007.

HOTĂRâRE nr. 342 din 11 aprilie 2007
privind trecerea domnului Ilie Gavril Bolojan din funcţia publica de prefect al judeţului Bihor în funcţia publica de secretar general al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 12 aprilie 2007.

DECIZIE nr. 46 din 15 martie 2007
privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 186 din 19 martie 2007.

DECIZIE nr. 139 din 28 august 2006
privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 740 din 30 august 2006

HOTĂRâRE nr. 902 din 12 iulie 2006
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005. (publicată în Monitorul Oficial nr. 610 din 14 iulie 2006)

29 martie 2006
HOTĂRâRE DE GUVERN nr. 402/2006
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

26 ianuarie 2006
Decizia nr. 10/ 26 01.2006 privind modificarea Deciziei 473/2005
pentru aprobarea structurii organizatorice si a statutului de functii ale Secretariatului General al Guvernului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 925 din 17 octombrie

28 noiembrie 2005
Decizia Primului - ministru nr. 494/2005
pentru modificarea statului de funcţii al Secretariatului General al Guvernului

14 noiembrie 2005
Decizia Primului - ministru nr. 487/2005
pentru modificarea statului de funcţii al Secretariatului General al Guvernului

13 octombrie 2005
Decizia Primului - ministru nr. 473/2005
pentru aprobarea structurii organizatorice, statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului; publicata in Monitorul Oficial nr. 925/2005

29 iulie 2005
HOTĂRâRE  DE GUVERN nr. 755/2005
Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central

28 iunie 2005
HOTĂRâRE  DE GUVERN nr. 750/2005
Privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

23 iunie 2005
HOTĂRâRE  DE GUVERN nr. 617/2005
Pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 50/2005

9 martie 2005
ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 17
Ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

3 martie 2005
HOTĂRâREA DE GUVERN NR. 157
Hotărâre prinvind organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului.

20 ianuarie 2005
HOTĂRâRE  DE GUVERN nr. 50/2005
Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare

8 noiembrie 2004
LEGEA NR. 477
Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

22 iulie 2004
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin ordin al ministrului SGG nr.690/22.07.2004(abrogat)

26 martie 2004
HOTĂRâREA DE GUVERN NR. 405
Hotărâre prinvind organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului.

18 februarie 2004
LEGEA NR. 7
Lege privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.

3 iulie 2003
ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 64
Ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice.

3 iulie 2003
HOTĂRâREA DE GUVERN NR. 747
Hotărâre prinvind organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului.

3 iulie 2003
HOTĂRâREA DE GUVERN NR. 746
Hotărâre prinvind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului.

7 iunie 2001
HOTĂRâREA DE GUVERN NR. 555
Hotărâre prinvind aprobarea regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre aprobarea Guvernului.

16 mai 2001

Acte normative

Decizia nr. 37 din 2016

privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 297 din 2015

Privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului

Decizia nr. 296 din 2015

Privind eliberarea domnului Costin Mihalache, la cerere, din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 283 din 2015

Privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru, la cerere, din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 281 din 2015

Privind eliberarea domnului Vlad Ștefan Stoica, la cerere, din funcția de șef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru

Decizia nr. 205 din 2013

 

 

Decizia nr. 20 din 2013

pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru al Guvernului României

 

 

Decizia nr. 524 din 2012

privind numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 523 din 2012

privind eliberarea domnului Sorin Dan Mihalache din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 148 din 2012

privind numirea domnului Sorin Dan Mihalache în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 123 din 2012

pentru numirea domnului Andrei Rizoiu în funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 122 din 2012

pentru eliberarea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 120 din 2012

privind unele masuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului

 

 

Decizia nr. 117 din 2012

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ştefania Gabriella Ferencz din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 110 din 2012

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Ioana Maria Muntean din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 25 din 2012

privind numirea doamnei Ştefania Gabriella Ferencz în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 23 din 2012

privind eliberarea, la cerere, a domnului Stefan Gáti din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 21 din 2012

pentru numirea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 20 din 2012

pentru eliberarea la cerere, pe motive de sănătate, a domnului Eugen Georgescu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 126 din 2011

pentru eliberarea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu din funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

 

 

Decizia nr. 31 din 2011

pentru eliberarea domnului Todea Andrei-Barbu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 32 din 2011

pentru numirea domnului Georgescu Eugen în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 145 din 2010

privind desemnarea domnului secretar de stat Calin Emilian Hintea  in calitate de coordonator al DSG din cadrul SGG

 

 

Decizia nr. 130/2010

privind numirea domnului Todea Andrei-Barbu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 54/2010

privind numirea domnului Stefan Gati în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 625/2009

pentru eliberarea domnului Vladimir Alexandru Manastireanu din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 556/2009

pentru numirea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 554/2009

pentru eliberarea domnului Ion Moraru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

HOTĂRâREA GUVERNULUI nr. 405 din 4 mai 2007

privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului (actualizată 28.10.2010)

 

 

Decizia nr. 306/2009

pentru aprobarea structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 202/2009

pentru numirea domnului Ion Moraru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 201/2009

pentru numirea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

 

 

Decizia Primului – ministru nr. 30 din data de 8 ianuarie 2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Victor Giosan din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia Primului – ministru nr. 15 

din data de 5 ianuarie 2009 privind numirea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 301/2008

privind numirea domnului Ion Moraru în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 256/2008

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Attila-Zoltan Cseke din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 255/2008

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Berca din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

HOTĂRâRE nr. 1.485 din 19 noiembrie 2008

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 192/2008

pentru numirea domnului Gabriel Berca în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.156 din 24 septembrie 2008

privind încetarea raportului de serviciu al secretarului general al Guvernului, domnul Gabriel Berca, prin acordul părţilor

 

 

Decizia nr. 187/2008

privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii

organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 

 

DECIZIA nr. 86 din 30 aprilie 2008

privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale

Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 343 din 4 mai 2008.

 

 

Hotărârea  Guvernului nr. 328/2008

privind trecerea domnului Berca Gabriel din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de secretar general al Guvernului,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, din 31.03.2008

 

 

Hotărârea  Guvernului nr. 327/2008

privind încetarea raportului de serviciu al domnului Ilie Gavril Bolojanca urmare a demisiei din funcţia publică de secretar general al Guvernului,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, din 31.03.2008

 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare

al Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin ordin al secretarului general SGG nr. 60/03.03.2008

 

 

DECIZIA Primului - ministru nr. 289 din 6 decembrie 2007

privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 8 decembrie 2007

 

 

HOTĂRâRE nr. 793 din 25 iulie 2007

pentru trecerea unor imobile aflate in administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

 

DECIZIA nr. 155 din 25 mai 2007

privind abilitarea secretarului general al Guvernului de a delega atribuţii

 

 

DECIZIA nr. 154 din 25 mai 2007

pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 30 mai 2007.

 

 

HOTĂRâRE nr. 405 din 4 mai 2007

privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului publicată în Monitorul Oficial nr. 302 din 7 mai 2007

 

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007

privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.

 

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 12 aprilie 2007.

 

 

HOTĂRâRE nr. 342 din 11 aprilie 2007

privind trecerea domnului Ilie Gavril Bolojan din funcţia publica de prefect al judeţului Bihor în funcţia publica de secretar general al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 12 aprilie 2007.

 

 

DECIZIE nr. 46 din 15 martie 2007

privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 186 din 19 martie 2007.

 

 

DECIZIE nr. 139 din 28 august 2006

privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 740 din 30 august 2006

 

 

HOTĂRâRE nr. 902 din 12 iulie 2006

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005. (publicată în Monitorul Oficial nr. 610 din 14 iulie 2006)

 

 

29 martie 2006

HOTĂRâRE DE GUVERN nr. 402/2006

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

 

 

26 ianuarie 2006

Decizia nr. 10/ 26 01.2006 privind modificarea Deciziei 473/2005

pentru aprobarea structurii organizatorice si a statutului de functii ale Secretariatului General al Guvernului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 925 din 17 octombrie

 

 

28 noiembrie 2005

Decizia Primului - ministru nr. 494/2005

pentru modificarea statului de funcţii al Secretariatului General al Guvernului

 

 

14 noiembrie 2005

Decizia Primului - ministru nr. 487/2005

pentru modificarea statului de funcţii al Secretariatului General al Guvernului

 

 

13 octombrie 2005

Decizia Primului - ministru nr. 473/2005

pentru aprobarea structurii organizatorice, statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului; publicata in Monitorul Oficial nr. 925/2005

 

 

29 iulie 2005

HOTĂRâRE  DE GUVERN nr. 755/2005

Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central

 

 

28 iunie 2005

HOTĂRâRE  DE GUVERN nr. 750/2005

Privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 

 

23 iunie 2005

HOTĂRâRE  DE GUVERN nr. 617/2005

Pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 50/2005

 

 

9 martie 2005

ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 17

Ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

 

 

3 martie 2005

HOTĂRâREA DE GUVERN NR. 157

Hotărâre prinvind organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului.

 

 

20 ianuarie 2005

HOTĂRâRE  DE GUVERN nr. 50/2005

Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare

 

 

8 noiembrie 2004

LEGEA NR. 477

Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

 

 

22 iulie 2004

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin ordin al ministrului SGG nr.690/22.07.2004(abrogat)

 

 

26 martie 2004

HOTĂRâREA DE GUVERN NR. 405

Hotărâre prinvind organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului.

 

 

18 februarie 2004

LEGEA NR. 7

Lege privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.

 

 

3 iulie 2003

ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 64

Ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice.

 

 

3 iulie 2003

HOTĂRâREA DE GUVERN NR. 747

Hotărâre prinvind organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului.

 

 

3 iulie 2003

HOTĂRâREA DE GUVERN NR. 746

Hotărâre prinvind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului.

 

 

7 iunie 2001

HOTĂRâREA DE GUVERN NR. 555

Hotărâre prinvind aprobarea regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre aprobarea Guvernului.

 

 

16 mai 2001

LEGEA 255

Lege de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului.

 

 

26 martie 2001

LEGEA 90

Lege privind reorganizarea şi funcţionarea Guvernului Romaniei şi a ministerelor.

 

 

29 decembrie 2000

ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 292

Ordonanţa de Urgenţă pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului.

 

Acte normative

 

 

 

Decizia nr. 37 din 2016

 

 

privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 297 din 2015

 

 

Privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului

 

 

Decizia nr. 296 din 2015

 

 

Privind eliberarea domnului Costin Mihalache, la cerere, din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 283 din 2015

 

 

Privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru, la cerere, din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 281 din 2015

 

 

Privind eliberarea domnului Vlad Ștefan Stoica, la cerere, din funcția de șef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru

 

 

Decizia nr. 205 din 2013

 

 

Decizia nr. 20 din 2013

pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru al Guvernului României

 

 

Decizia nr. 524 din 2012

privind numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 523 din 2012

privind eliberarea domnului Sorin Dan Mihalache din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 148 din 2012

privind numirea domnului Sorin Dan Mihalache în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 123 din 2012

pentru numirea domnului Andrei Rizoiu în funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 122 din 2012

pentru eliberarea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 120 din 2012

privind unele masuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului

 

 

Decizia nr. 117 din 2012

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ştefania Gabriella Ferencz din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 110 din 2012

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Ioana Maria Muntean din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 25 din 2012

privind numirea doamnei Ştefania Gabriella Ferencz în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 23 din 2012

privind eliberarea, la cerere, a domnului Stefan Gáti din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 21 din 2012

pentru numirea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 20 din 2012

pentru eliberarea la cerere, pe motive de sănătate, a domnului Eugen Georgescu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 126 din 2011

pentru eliberarea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu din funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

 

 

Decizia nr. 31 din 2011

pentru eliberarea domnului Todea Andrei-Barbu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 32 din 2011

pentru numirea domnului Georgescu Eugen în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 145 din 2010

privind desemnarea domnului secretar de stat Calin Emilian Hintea  in calitate de coordonator al DSG din cadrul SGG

 

 

Decizia nr. 130/2010

privind numirea domnului Todea Andrei-Barbu în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

 

Decizia nr. 54/2010

privind numirea domnului Stefan Gati în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 625/2009

pentru eliberarea domnului Vladimir Alexandru Manastireanu din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 556/2009

pentru numirea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

Decizia nr. 554/2009

pentru eliberarea domnului Ion Moraru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

 

HOTĂRâREA GUVERNULUI nr. 405 din 4 mai 2007

privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului (actualizată 28.10.2010)

Decizia nr. 306/2009

pentru aprobarea structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului

Decizia nr. 202/2009

pentru numirea domnului Ion Moraru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Decizia nr. 201/2009

pentru numirea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

Decizia Primului – ministru nr. 30 din data de 8 ianuarie 2009 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Victor Giosan din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia Primului – ministru nr. 15 

din data de 5 ianuarie 2009 privind numirea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 301/2008

privind numirea domnului Ion Moraru în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 256/2008

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Attila-Zoltan Cseke din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Decizia nr. 255/2008

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Berca din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

HOTĂRâRE nr. 1.485 din 19 noiembrie 2008

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

Decizia nr. 192/2008

pentru numirea domnului Gabriel Berca în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

Hotărârea Guvernului nr. 1.156 din 24 septembrie 2008

privind încetarea raportului de serviciu al secretarului general al Guvernului, domnul Gabriel Berca, prin acordul părţilor

Decizia nr. 187/2008

privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii

organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

DECIZIA nr. 86 din 30 aprilie 2008

privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale

Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 343 din 4 mai 2008.

Hotărârea  Guvernului nr. 328/2008

privind trecerea domnului Berca Gabriel din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de secretar general al Guvernului,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, din 31.03.2008

Hotărârea  Guvernului nr. 327/2008

privind încetarea raportului de serviciu al domnului Ilie Gavril Bolojanca urmare a demisiei din funcţia publică de secretar general al Guvernului,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, din 31.03.2008

 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare

al Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin ordin al secretarului general SGG nr. 60/03.03.2008

 

 

DECIZIA Primului - ministru nr. 289 din 6 decembrie 2007

privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 8 decembrie 2007

 

 

HOTĂRâRE nr. 793 din 25 iulie 2007

pentru trecerea unor imobile aflate in administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

 

DECIZIA nr. 155 din 25 mai 2007

privind abilitarea secretarului general al Guvernului de a delega atribuţii

 

 

DECIZIA nr. 154 din 25 mai 2007

pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 30 mai 2007.

 

 

HOTĂRâRE nr. 405 din 4 mai 2007

privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului publicată în Monitorul Oficial nr. 302 din 7 mai 2007

 

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007

privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.

 

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 12 aprilie 2007.

 

 

HOTĂRâRE nr. 342 din 11 aprilie 2007

privind trecerea domnului Ilie Gavril Bolojan din funcţia publica de prefect al judeţului Bihor în funcţia publica de secretar general al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 12 aprilie 2007.

 

 

DECIZIE nr. 46 din 15 martie 2007

privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 186 din 19 martie 2007.

 

 

DECIZIE nr. 139 din 28 august 2006

privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 740 din 30 august 2006

 

 

HOTĂRâRE nr. 902 din 12 iulie 2006

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005. (publicată în Monitorul Oficial nr. 610 din 14 iulie 2006)

 

 

29 martie 2006

HOTĂRâRE DE GUVERN nr. 402/2006

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

 

 

26 ianuarie 2006

Decizia nr. 10/ 26 01.2006 privind modificarea Deciziei 473/2005

pentru aprobarea structurii organizatorice si a statutului de functii ale Secretariatului General al Guvernului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 925 din 17 octombrie

 

 

28 noiembrie 2005

Decizia Primului - ministru nr. 494/2005

pentru modificarea statului de funcţii al Secretariatului General al Guvernului

 

 

14 noiembrie 2005

Decizia Primului - ministru nr. 487/2005

pentru modificarea statului de funcţii al Secretariatului General al Guvernului

 

 

13 octombrie 2005

Decizia Primului - ministru nr. 473/2005

pentru aprobarea structurii organizatorice, statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului; publicata in Monitorul Oficial nr. 925/2005

 

 

29 iulie 2005

HOTĂRâRE  DE GUVERN nr. 755/2005

Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central

28 iunie 2005

HOTĂRâRE  DE GUVERN nr. 750/2005

Privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

23 iunie 2005

HOTĂRâRE  DE GUVERN nr. 617/2005

Pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elabora

©2003-2016 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate. | CONDITII LEGALE | CONDITII DE UTILIZARE