Despre SGG

Structura cu personalitate juridică în cadrul aparatul de lucru al Guvernului, Secretariatul General al Guvernului (SGG) are rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti.

Organizarea şi funcţionarea SGG sunt stabilite prin Hotărârea nr. 405 din 4 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare . Sediul instituţiei este în Municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.

02.07.2012 - Anunţ SGG referitor la publicările în Monitorul Oficial Partea I şi Partea a II-a ...[mai multe]


ORDIN al SGG nr. 591/30.06.2012 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României ...[mai multe]Comunicate de presa

Comunicat de presa - Informare de presă privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

Prin Decizia Primului – ministru nr. 297/18.11.2015, domnul Sorin Sergiu Chelmu a fost numit în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, iar domnul Ion Moraru a fost eliberat din funcţia de secretar general al [...]

Comunicat de presa - Conferinţa finală a proiectului „Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniul reglementat de Ministerul Mediului”

Secretariatul General al Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, a organizat în data de 27 mai a.c. conferinţa finală a proiectului „Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative [...]

Anunt - privind atribuirea contractului pentru asistenţă tehnică / NOTICE of award of contract for technical assistance

privind atribuirea contractului pentru asistenţă tehnică în cadrul Acordului de Grant semnat între Secretariatul General al Guvernului şi Banca Mondială pentru finanţarea proiectului „MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA [...]

Comunicat de presa - Lansarea proiectului ”Revizuirea cadrului strategic privind buna reglementare prin definirea unui set coerent si structurat de directii de actiune si indicatori de monitorizare si evaluare” Facilitatea de Asistenta Tehnica (FAT)

Facilitatea de Asistenţă Tehnică (FAT) – Lot 1 – Studii, Analize, cercetări Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 Secretariatul General al Guvernului emite acest [...]

Anunt - Anunţ privind implementarea proiectului "Sistemul Integrat de Management al Politicilor"– Cod SMIS 35443

Beneficiarul Secretariatul General al Guvernului emite acest comunicat pentru a anunţa implementarea proiectului "Sistemul Integrat de Management al Politicilor". Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul [...]

Comunicat de presa - Conferinţă de încheiere a proiectului - Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniul reglementat de Ministerul Finanţelor Publice – Cod SMIS 15242

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a organizat în data de 20 iunie conferinţa finală a proiectului cu titlul “Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei [...]

Lista completa a comunicatelor de presa


 

 

ANUNŢ

Urmare calamităţilor naturale ce au avut loc în ţara noastră diverse persoane fizice şi juridice şi-au exprimat dorinţa de a contribui cu sume de bani la ajutorarea persoanelor sau familiilor ale căror gospodării au fost avariate în urma inundaţiilor.
Pentru colectarea contribuţiilor benevole efectuate de diverse persoane fizice şi juridice în vederea acordării de ajutoare umanitare populaţiei afectate de calamităţile naturale, Secretariatul General al Guvernului a procedat la deschiderea următoarelor conturi în lei, euro şi dolari americani:

IBAN RON RO35 RNCB 0072 0496 8538 0043
IBAN EUR RO62 RNCB 0072 0496 8538 0042
IBAN USD RO08 RNCB 0072 0496 8538 0044

Conturile au fost deschise la Banca Comercială Română, sector 1.
Destinaţiile sumelor vor fi stabilite prin memorandumuri iniţiate de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi aprobate în şedinţele Guvernului. Răspunderea pentru utilizarea sumelor repartizate, potrivit destinaţiilor aprobate, revine unităţilor administrativ teritoriale.

 

Integrare Europeana

 

Strategia
Nationala
Anticoruptie

 

©2003-2015 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate. | CONDITII LEGALE | CONDITII DE UTILIZARE